Automaat rijexamen

Vanaf 17 jaar mag je rijexamen doen bij het CBR. Wel moet je eerst geslaagd zijn voor je theorie en moet je een gezondheidsverklaring hebben om veilig te deel te kunnen nemen aan het rijexamen.

Het rijexamen duurt in totaal 55 minuten en bestaat uit de onderdelen; “Voor het examen”, “Op het parkeerterrein”, “De examenrit” en “De uitslag”.

Wanneer je geslaagd bent voor rijexamen automaat krijg je op je rijbewijs de code 78. Deze code betekent dat je alleen mag rijden in voertuigen met automatische schakeling.

Heb je code 78 in je rijbewijs staan en wil je overstappen op een schakelauto of motorfiets met handbediende koppeling, dan moet je opnieuw een praktisch rijexamen doen.

Tussentijdse toets

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen en duurt even lang als een rijexamen. Tijdens de tussentijdse toets doe je dezelfde dingen als tijdens het rijexamen waardoor je alvast kunt wennen aan de examensituatie.

Na afloop van de tussentijdse toets ontvang je tips van de CBR-examinator. Wanneer je de bijzondere verrichtingen goed en veilig hebt uitgevoerd, kun je vrijstelling verdienen voor je rijexamen.

Voor een tussentijdse toets moet je wel minimaal 16,5 jaar zijn én geslaagd zijn voor je theorie-examen.

Faalangst examen

Wanneer je last hebt van faalangst kun je bij het CBR een faalangstexamen doen. Bij dit type rijexamen krijg je een examinator die is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Voor het faalangstexamen heb je in totaal 1 uur en 20 minuten de tijd. Daarvan is 35 minuten voor de examenrit. De overige tijd is voor een time-out en om zoveel mogelijk voor rust te zorgen.

Bij het faalangstexamen moet je hetzelfde kunnen als mensen die het gewone rijexamen doen en verloopt in dezelfde volgorde.

VRAAG EEN GRATIS PROEFLES AAN!

HAAL JE AUTOMAAT RIJBEWIJS!